Ekonomija

Supporting Gozo's ditinctive qualities and enhancing tourism
Tourism is one of the strongest sectors in the economy of Gozo. Providing and supporting projects offering a better tourism product is essential for the island’s economic prosperity. In this regard a number of projects have been implemented, including the improvement of interpretation facilities in heritage buildings in Gozo and Comino by Din l-Art Helwa, the publication of a book by the Gozo Philatelic Society called Gozo in Philately, as well as the provision of equipment for...
Promoting Gozo internationally
Many of the ecoGozo actions, particularly those which are helping to improve the physical characteristics of the island, provide a positive impact also on the island’s tourism. Apart from this indirect contribution to the tourism sector, the ecoGozo Action Plan 2010-2012 also contemplated direct actions for the benefit of the tourism sector on the island. One of these measures involved the investment of more than €120,000 for the promotion of Gozo as a unique diving...
A Human Resources Strategy for Gozo
The Ministry for Gozo is currently developing a human resources strategy, which shall present an analysis of the human resource capabilities, potentials and needs of the Island of Gozo with recommendations and measures to create jobs at various skill levels over a number of years. The strategy aims to reduce unemployment, mobilise inactive persons, as well as retain and attract workers with high qualifications back to Gozo. International case studies of best practice regarding human...
Żvilupp tal-industrija lokali u internazzjonali tal-Informatika u t-teknoloġija ekoloġika biex tissaħħaħ l-ekonomija Għawdxija
L-għan ewlieni ta’ dan il-proġett hu li jikkordina u jgħaqqad flimkien inizjattivi marbuta mal-qasam tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni permezz ta’ websajt li sservi bħala forum elettroniku li jinkuraġġixxi, jattira u jiffaċilita l-kollaborazzjoni interna fit-Teknoloġija tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni (ICT) u r-Riċerka u l-Iżvilupp, b’enfasi fuq is-sigurtà tal-internet.  Dan il-proġett għandu l-potenzjal li jifforma gruppi ta’ eċċellenza b’benefiċċji diretti u indiretti, kif ukoll li joħloq iktar impiegi.  Dan il-proġett tejjeb l-iżvilupp ta’ dan is-settur importanti u wassal għall-ħolqien ta’...
Pannelli ta’ interpretazzjoni u apparat awdjo-viżwali għal binjiet ta’ patrimonju kulturali f’Għawdex u f’Kemmuna, kif ukoll DVD fuq il-wirt ta’ dawn il-gżejjer
Dan il-proġett minn Din l-Art Ħelwa jikkonsisti fil-ħolqien ta’ pannelli informattivi għal binjiet ta’ wirt storiku f’Għawdex u f’Kemmuna.  Dawn il-pannelli huma mqassma hekk: 12 fit-Torri ta’ Kemmuna, 4 fil-Batterija ta’ Kemmuna, 8 fit-Trunċiera tal-Qala u 10 fit-Torri tax-Xlendi.  Dawn il-pannelli sa jipprovdu tagħrif fuq l-importanza storika tas-siti, il-flora u l-fawna tal-post, siti oħra ta’ interess storiku fil-madwar, it-tradizzjonijiet u l-istili ta’ ħajja kif ukoll il-bijodiversità tal-lokalitajiet.  Lill-viżitaturi żgħar li jżuru s-siti sa jitqassmulhom project...
Sapport lill-faċilitajiet u inizjattivi promozzjonali ta’ Festival Mediterranea
Il-proġett mis-Soċjetà Filarmonika La Stella inkluda r-restawr tal-faċilitajiet prinċipali fit-Teatru Astra fejn, fost attivitajiet oħra, jinżamm kull sena Festival Mediterranea.  Saru xogħlijiet ta’ restawr u rinnovazzjoni fuq il-palk fejn kull sena tittella’ opra lirika bħala parti mill-festival.  Permezz ta’ dan il-proġett, il-Ministeru għal Għawdex għen lil din is-soċjetà mużikali fil-promozzjoni tal-festival, anki f’pajjiżi barranin.  Barra mill-valur kulturali għal Għawdex, il-festival hu attrazzjoni għal bosta Maltin u barranin li jattendu kull sena għal dan l-avveniment, li...
Nippromovu lil Għawdex permezz tal-Filatelija
A 64-page colour publication by Gozo Philatelic Society featuring Gozitan sites produced on stamps. The Isle of Joy, a publication of 64 pages in colour that includes photos and information on Gozitan sites which where used on all the stamps of Malta from the beginning of the last century.  A substantial proportion of localities and features shown on stamps will be researched and documented.  The publication will also note the relative location, helping towards "heritage...
Nagħtu valur lill-wirt lokali ta’ raħal u villaġġ tipiċi Għawdxin biex intejbu l-prodott turistiku Għawdxi
Il-proġett mill-għaqda Inħobbu l-Munxar u x-Xlendi jaħseb għat-twettiq ta’ numru ta’ interventi bl-intenzjoni li jingħata iżjed valur lill-wirt tal-Munxar u x-Xlendi.  Dawn jinkludu l-pubblikazzjoni ta’ ktejjeb-gwida informattiv u mżewwaq bir-ritratti, il-produzzjoni ta’ DVD, (it-tnejn li huma sa jkunu disponibbli wkoll online fuq websajt mibnija apposta għalhekk), l-istallazzjoni ta’ pannelli informattivi f’għadd ta’ siti importanti u l-istallazzjoni ta’ żewġ kjosks informattivi u interattivi għat-turisti. Dan il-proġett kien eligibli għal 95% tal-finanżjament mill-iskema ta' eko-Għawdex għal Għaqdiet mhux...
Oġġetti artistiċi reliġjużi għall-wiri tal-pubbliku biex jingħata aktar valur lill-prodott kulturali, storiku u turistiku tal-wirt Għawdxi
F’pajjiż bi tradizzjonijiet Kattoliċi b’saħħithom, missirijietna, fl-imħabba kbira li kellhom lejn il-Knisja f’Malta, żejnu wkoll il-knejjes lokali b’għadd ta’ relikwi mqaddsa, arti mill-aqwa u teżori oħra, li llum jagħmlu parti mill-wirt kulturali tan-nazzjon tagħna.  Is-Santwarju Nazzjonali Ta’ Pinu jippromovi wkoll ir-restawr u l-konservazzjoni tad-dar ta’ Karmni Grima biex din tinfetaħ mill-ġdid bħala mużew.  Għal dan il-proġett kellhom jinxtraw numru ta’ vetrini biex fihom jitqiegħdu l-esebiti ta’ dan il-mużew ġdid. Dan il-proġett kien eligibli għal 95% tal-finanżjament...
Patrimonju Għawdxi fil-Konferenza Internazzjonali fuq il-Wirt tal-Ġebla
L-għan ta’ din il-konferenza internazzjonali mill-Qala Menħir Folk Group kien li jkabbar l-għarfien tal-wirt għani li bih hu mdawwar Għawdex.  Żewġ esperti f’dan is-suġġett ippreżentaw żewġ studji f’din il-konferenza li fiha ngħataw tifsira dettaljata u tagħrif xjentifiku fuq l-abbundanza ta’ monumenti ta’ wirt storiku u l-istat li jinsabu fih illum.  L-interventi tal-konferenza ġew ippubblikati wkoll. Dan il-proġett kien eligibli għal 95% tal-finanżjament mill-iskema ta' eko-Għawdex għal Kunsilli Lokali. Għal aktar informazzjoni, għafas hawn. ...
Proġett ta’ edukazzjoni, konservazzjoni u promozzjoni mill-VIAF
Dan il-proġett mill- Victoria International Arts Festival Foundation inkluda l-konservazzjoni ta’ żewġ orgnijiet Barokki fil-Bażilika ta’ San Ġorġ, li huma l-orgni Santucci tal-1781 u l-orgni Ingliż tal-1780, ix-xiri ta’ ċimblu (harpsichord) u l-organizzazzjoni ta’ klassijiet tal-mużika f’diversi dixxiplini.  Dawn kollha flimkien taw l-opportunità li jitħaddem il-potenzjal biex Għawdex jingħata iktar promozzjoni bħala post ta’ mużika Barokka ta’ livell dinji.  Inizjattivi bħal dawn, meta jiġu rriklamati kif jixraq, jistgħu jitqassmu matul ix-xhur tas-sena biex jiżguraw iktar...
ICER
Il-Ministeru għal Għawdex qed jieħu sehem fi proġett iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea li għandu bħala għan tiegħu li jgħin lill-awtoritajiet reġjonali madwar l-Ewropa jiżviluppaw politika li tippromovi iktar żvilupp tas-settur tal-akkomodazzjoni ekoloġika u l-attrazzjoni ta’ territorji rurali għal skopijiet turistiċi. Dan il-proġett, intitolat Innovative concept of eco-accommodation approach in rural regions: Public support policies for eco-investors (ICER), qed jiġi ffinanzjat taħt il-Programm INTERREG IVC, li jifforma parti mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (ERDF) għal finanzjament totali ta’ €1.4...